Espai de Mares

L’Espai de Mares va començar el curs 2010-11 i va dirigida a mares d’alumnes nouvinguts de la nostra escola i altres que estan en procés d’aprenentatge de la nostra llengua , amb la finalitat que apreguin el català a nivell d’expressió oral, bàsicament,  i també lectora i escrita. Volem oferir-los l’oportunitat que coneguin la llengua amb què els seus fills aprenen a l’escola i es relacionaran amb tothom. Però, al mateix temps, vol ser un espai on donar a conèixer el funcionament intern de l’escola, les normes, les celebracions, l’AMPA … per afavorir una major integració de tots els que en formem part.
L’escola esdevé un dels primers espais de contacte que les famílies dels alumnes nouvinguts tenen amb la societat catalana.
I tot això ho fem des de l’òptica de la interculturalitat, que implica una relació de respecte entre cultures i ens dóna més riquesa de visió, més flexibilitat a l’hora d’interpretar allò que ens envolta.

El curs 2015-2016 l’Espai de Mares tindrà lloc tots els dilluns de 15h a 16.30h

Mares, us animem a col.laborar-hi com a voluntàries amb la periodicitat que pugueu (setmanalment, quinzenal o mensual).

Per més informació: amipacanpuig@gmail.com

Us hi esperem!!!