Menjador

Informació i normativa – curs 2020-2021

La normativa del menjador és la següent:

PREUS DELS MENÚS

Fix

S’entén per alumne fix el que es queda de un a cinc dies a la setmana.
Els dies seran sempre els mateixos.
Preu fix: 6,16 €/dia*
(* Si un fix es queda algun dia més dels que té contractats, se li passarà pel banc com de costum.)

Esporàdic

S’entén per alumne esporàdic el que es queda de tant en tant, sense ser dies establerts, o de manera aleatòria durant el curs.
Preu esporàdic: 6,77 €/dia
IMPORTANT: caldrà informar a la tutora a les 9 del matí el mateix dia de la utilització del servei de menjador, i/o contactar amb la coordinadora de menjador.

FORMA DE PAGAMENT:

S’estableix com a forma de pagament única la domiciliació bancària.
Per tal de poder utilitzar el servei cal omplir el formulari d’inscripció, el full SEPA i donar-se d’alta a la intranet de l’empresa.

Caldrà entregar tota la documentació a la coordinadora de menjador o el primer dia de classe.
Ens els casos dels alumnes esporàdics, s’estudiarà individualment la necessitat d’optar per altres sistema de pagament.

Nota: Degut a la situació del covid-19, aquest curs 2020-2021, demanem a les famílies que ens facin arribar el formulari d’inscripció per correu electrònic a l’adreça menjador.canpuig@gmail.com abans de l’inici de curs per tal de poder planificar la organització del servei.

HORARI ATENCIÓ PÚBLIC
Coordinadora de Menjador: GEMMA MARTÍ
Demanar cita previa a: menjador.canpuig@gmail.com
Telèfon de contacte: 972 574 465

ALTRES

Als alumnes becats se’ls donaran tants menús com correspongui, segons l’import de la beca.

Si un alumne no utilitza el servei de menjador per malaltia o per altres causes, cal avisar el mateix dia a les 9 del matí.

  • L’empresa es farà càrrec dels menús de dieta/règim per a aquells nens/es que ho sol·licitin per escrit a les 9 del matí.
  • Els alumnes que requereixin una dieta especial durant tot el curs, per al·lèrgies o altres motius, hauran de portar un informe mèdic que ho justifiqui.
  • Els nens/es que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjador, hauran de dur un informe del metge on consti el nom i cognoms de l’alumne, la quantitat que ha de prendre i l’hora. També s’haurà d’adjuntar l’autorització dels pares o tutors que autoritzin (per escrit) l’administració del medicament. Cal lliurar l’informe del metge i l’autorització dels pares a la tutora, que la farà arribar a la coordinadora de menjador.

NOUS TORNS COVID-19

Pel bon funcionament del servei del menjador es fan dos torns, seguint aquests horaris:

Nens i nenes de P3:
dinaran a les 12.30 h a la biblioteca infantil, que s’acondicionarà com a un nou espai de menjador.

Nens i nenes de P4, P5:
dinaran a les 12.30 h a l’aula de psicomotricitat, que s’acondicionarà com a espai de menjador

Nens i nenes de 1er, 2n i 3r:
dinaran a les 12.30 h al menjador (torn 1)

Nens i nenes de 4rt, 5è i 6è:
dinaran a les 13.30 h al menjador (torn 2)

L’empresa es reserva el dret de modificar els torns dels alumnes, si fos necessari, per la correcta organització i bon funcionament del servei de menjador.
Aquest curs, degut a la situación del covid19, no es podrà deixar el, raspall de dents al menjador.
Aquest any per la situació del covid-19, no es podrà oferir el servei de migdiada a P3 amb normalitat. Si algún alumne té necessitat, es valoraràn les opcions.
La planificació dels menús de cada mes estaran penjats a les entrades de l’escola i a la web de l’Ampa. També s’enviaran per whatsapp a través del grupclasse.

El personal del nostre menjador és el següent:

  • Coordinadora: Gemma Martí
  • Cuinera: Conxita Martos
  • Ajudant de cuina: Susanna Hernández
  • Monitors/es del menjador: Lourdes LLobet, Mireia Marcó, Fina Serra, Anna Noguer, Maria Mallol, Laura Estany, Carles Antolin i Gemma Martí.

Referent al comportament:
Pel que fa a faltes i sancions, aquestes seran regulades pel Reglament de Règim Intern de l’escola, en el marc del Decret de drets i deures de l’alumne. Els alumnes que no respectin les normes de menjador, se’ls deixarà uns dies sense poder-se beneficiar d’aquest servei.