Comissió

Extraescolars

Contacte: canpuigextraescolars@gmail.com

La comissió planifica, controla i gestiona les activitats extraescolars proposades
per l’AFA.

 • Controlar noves altes i baixes i comunicar-ho a professorat, tresorera, coordinadora i empreses.
 • Control altes i baixes servei bon dia comunicar-ho a tresorera i monitores de l’activitat.
 • Control i respondre correus electrònics.
 • Control i gestió de possibles incidències entre infants i professorat.
 • Les activitats només les poden realitzar famílies de l’AFA i no s’admetran inscripcions fora del termini.
 • Final de cada trimestre algú de la junta quedar per fer el pagament en efectiu de judo.

GENER / FEBRER: en el cas de voler incorporar noves activats, caldrà demanar informació i fer reunions prèvies.

MARÇ / ABRIL: cal començar a programar i organitzar les activitats extraescolars i anar definint la proposa de calendari. Cal preguntar preus a les empreses i número mínim i màxim d’inscrits, també el material i el tipus d’aula necessari. (si cal, fer alguna reunió).

MAIG: cal tenir full informatiu i preparar el programa d’inscripcions online al web de l’AFA (Roc Teis).

JULIOL: es comencen a bolcar les dades en un Excel i es fa primera previsió de grups, es parla amb els professors de les inscripcions provisionals.

SETEMBRE:

 • Abans inici curs: passar llistat d’alumnes (només noms i cognoms dels infants) que faran el bon dia a les monitores (per grup de WhatsApp).
 • A 15 de setembre es tanquen inscripcions. Ens fa bolcatge de les dades finals i es comencen a crear grups per cursos de les extraescolars.
 • Tercera setmana de setembre: es fa reunió amb direcció amb membres de la comissió d’AFA i presidenta. Es defineixen aules per cada activitat, així com punt de recollida i trobada d’alumnes. Valorar grups seguint normativa Covid-19.
 • Preparar quadre resum per poder sol·licitar a l’Ajuntament la cessió d’espais (presidenta AFA) per dur a terme les activitats (informació quadre: espai, horari i activiat per cada dia de la setmana).
 • Abans del 25 de setembre: entregar a les empreses protocols de funcionament (com un contracte de compromís entre empreses i AFA i on es passen les dades de contacte i de dates curs escolar, els firmaran les empreses i presidenta de l’AFA, calendari del curs escolar de l’escola i llistat de les excursions de tot el dia.
 • Abans del 25 de setembre: entregar a l’escola i coordinadora de menjador
  (Gemma Martí) les activitats amb els grups definitius.
 • Finals de setembre: passar llistat definitiu d’alumnes amb noms i cognoms, curs i dades bancàries a la tresoreria per poder cobrar els rebuts.

OCTUBRE: A partir de l’1 d’octubre es tornaran a obrir inscripcions en cas de tenir places vacants o pendents de confirmació.

Ester Serra: control del bon dia i casal de tarda (si surt): gestió i confirmació de preus. Preparació de llistes dels alumnes inscrits. Enviar correus electrònics a les famílies per confirmar les activitats.
Judit Bosch: control i responsable de respondre el correu de de la comissió d’extraescolars, el correu es revisa 1-2 cops per setmana. Enviar correus electrònics a les famílies per confirmar les activitats.
Aurora Oritz: Enviar correus electrònics a les famílies per confirmar les activitats i tasques de suport.
Roc Teis: accés del formulari des de la pàgina web de l’AFA i encarregat del cartell que es dóna per iniciar el curs a les famílies.
Marta Juncà: responsable. Control del les activitats i contacte amb els professors tant per inici activitats, incidències, planificar activitats. Recordar a les empreses dies lectius de l’escola.

Vols formar part de la comissió?

Envia'ns un correu amb les teves dades i diga'ns on t'interessa participar!